25 sierpnia br. w godz. 8:00-16:00 odbędzie się prowadzony przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wlkp. nabór uzupełniający w ramach konkursu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

lubuskie bony wsparcia
fot. Pixabay

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego podjętą w porozumieniu z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnią Izbą  Przemysłowo-Handlową, konkurs Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców zostanie wznowiony na nowych zasadach.

Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – zasady naboru uzupełniającego

  1. Zakaz składania wniosków przez członków zarządów obu organizacji lub osób powiązanych zgodnie ustawą wdrożeniową i kodeksem postępowania administracyjnego. Takie osoby są wykluczone
  2. Możliwość jednorazowej korekty w części formalnej wniosku – Podczas pierwszego naboru zdarzało się, że wpływały wnioski z pustymi polami w części merytorycznej. W regulaminie określono możliwość jednorazowej korekty, ale nie określono czego może dotyczyć. Zdecydowaliśmy więc, że na etapie oceny formalnej wniosek można poprawić i wskazaliśmy jakie to mogą być korekty – chodzi o oczywiste błędy. Nie pozwalamy na poprawki w części merytorycznej – wyjaśnia marszałek Polak. – Osoby, które złożyły niekompletny wniosek, mogą go wycofać i złożyć go ponownie  – dodał wicemarszałek Łukasz Porycki
  3. Beneficjenci, którzy złożyli wniosek w pierwszym naborze nie muszą już składać kolejnych, chyba, że będą chcieli poprawić poprzedni
  4. Czas naboru – 25 sierpnia br. w godz. od 8:00 do 16:00
Zobacz:   Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki czujności policjanta po służbie. Wcześniej spowodował kolizję

Wszystkie wnioski złożone w tym czasie będą poddane ocenie. Kwota alokacji na konkurs wynosi: 30 mln zł