Aż 188 tys. zł w 2021 r. przeznaczył samorząd województwa na stypendia sportowe. Właśnie ruszył nabór wniosków, który potrwa do 8 stycznia. – Stypendia przyznamy po raz czternasty. Zachęcam do udziału w konkursie – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Jak zdobyć stypendium sportowe? Lubuskie ma aż 188 tys. złotych do rozdania
fot. Pixabay

Stypendium sportowe przeznaczone jest dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach: juniora młodszego, juniora, młodzieżowca oraz tych będących w pierwszym roku kategorii seniora. O stypendium sportowe mogą starać się także osoby niepełnosprawne za osiągnięte wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. Stypendia zostaną przyznane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Jak zdobyć stypendium sportowe?

Sportowcy muszą oni jednak spełnić w 2020 r. co najmniej jeden z następujących warunków:

  • reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Paraolimpijskich
  • reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży
  • zdobyć medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów lub zdobyli medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego
  • zdobyć medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w sportach osób niepełnosprawnych
  • zostal medalistą Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych
📎  Złotnik i Łukawy dostaną pieniądze na remonty dróg

Urząd Marszałkowski zaprasza do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z zaopiniowanym przez Lubuską Federację Sportu wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski o stypendium sportowe należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu, w przypadku wniosków złożonych osobiście.

📎  Lubuskie: 9 mln zł na zajęcia dla dzieci i dodatkowe miejsca w żłobkach

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczeniowych oraz o uzyskaniu we wniosku opinii Lubuskiej Federacji Sportu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 273 lub emailem pod adresem m.sobiech@lubuskie.pl. Więcej informacji znajduje się też na stronie internetowej lubuskie.pl w zakładkach „Sport i edukacja” oraz „Stypendia marszałka” oraz bip.lubuskie.pl