Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego odniósł się do wypowiedzi ministra Waldemara Budy, które 21 czerwca, padły podczas wywiadu na antenie Radia Zachód.

Urząd Marszałkowski odpowiada na wypowiedź Ministra Funduszy Waldemara Budy [oświadczenie]
fot. Pixabay

Oświadczenie UMWL w sprawie wypowiedzi ministra Waldemara Budy:

W rozmowie z redaktorem Januszem Życzkowskim wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda twierdzi, że region lubuski nie przejawia szczególnej aktywności w negocjacjach Kontraktu Programowego. Sugeruje, że jedynym źródłem informacji o potrzebach regionu są wojewoda oraz parlamentarzyści. Pan wiceminister twierdzi także, że zarząd województwa nie wykazuje chęci spotkania z przedstawicielami ministerstwa.

Nie jest to prawda. Fakty są takie, że zgodnie z przesłaną 24 lutego br. przez Ministerstwo Funduszy informacją, negocjacje z regionami miały się odbyć w marcu i kwietniu. Zarząd województwa wielokrotnie zabiegał o spotkanie z Ministerstwem. Pierwszy termin spotkania wyznaczono na 14 kwietnia br. Następnie przez kolejny miesiąc pan wiceminister Buda wielokrotnie odwoływał spotkanie i zmieniał jego datę. Skutek przyniosło dopiero wystąpienie marszałek Elżbiety Anny Polak podczas Konwentu Marszałków w woj. podlaskim 20 kwietnia.

Wówczas marszałek, podczas spotkania z przedstawicielami ministerstwa publicznie poprosiła o wyznaczenie daty spotkania, które ostatecznie odbyło się 12 maja. Podczas negocjacji marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński zaprezentowali projekty priorytetowe dla województwa lubuskiego. Marszałek apelowała także o rozdysponowanie pomiędzy regiony 25-procentowej rezerwy. W konsekwencji, pismem z dnia 13 maja 2021 r. (które wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dnia 17 maja 2021 r.) MFiPR przekazało kolejny projekt Kontraktu Programowego dla Województwa Lubuskiego, z prośbą o przeanalizowanie i przesłanie stanowiska.  1 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał do MFiPR stanowisko w sprawie przedmiotowego dokumentu.

Potwierdzeniem aktywności zarządu województwa w zakresie prac nad ostatecznym kształtem nowej unijnej perspektywy są podjęte stanowiska w sprawie:

  • unijnego budżetu, w którym wzywa Prezesa Rady Ministrów i Rząd RP do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027;

Poszło o Kontrakt Programowy na lata 2021 -2027

Przypomnijmy, w poniedziałek 21. czerwca na antenie Radia Zachód wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda udzielił wywiadu, w którym został zapytany, jak przebiega rozdział środków z funduszy unijnych na lata 2021-2027 w województwie lubuskim. Mowa o 737 milionach złotych dla naszego województwa, które musimy odpowiednio zagospodarować. 

Zobacz:   Dane o bezrobociu w województwie lubuskim w 2022 roku: liczba bezrobotnych spadła

Wiceminister Buda stwierdził, że negocjacje w tym obszarze w Lubuskiem idą znacznie gorzej, niż w innych województwach. Marszałek nie jest w nich aktywna i nie inicjuje rozmów.

To co powiedział minister Buda, w Warszawie wiedzą od dawna – stwierdził lubuski poseł Łukasz Mejza, na zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej. Podczas swojego wystąpienia, Mejza zaprosił marszałek Polak i ministra Budę na kolację – Wierzę, że przy wspólnym stole, dojdziemy do porozumienia, dla dobra Lubuszan. 

Do sprawy odnieśli się także inni lubuscy parlamentarzyści. – Myślę, że ten wywiad nie jest przypadkowy. To dzisiaj odbywa się ważna sesja sejmiku województwa lubuskiego. Ta narracja nie jest obiektywna, dlatego chcemy przedstawiać jak naprawdę wygląda rzeczywistość i jak się kształtuje. Takie przekazy będą już na porządku dziennym, dlatego niepokoimy się tym, że Polacy nie będą mieli możliwości dotarcia do obiektywnej prawdy. Mam nadzieję, że zakończy się ta farsa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że różne podmioty będą wyręczały w kompetencjach samorząd województwa lubuskiego. Obowiązuje pewien podział i to samorząd województwa kreuje politykę regionalną. Nikt z nas nie miał problemu, aby spotkać się z zarządem województwa – przekonuje poseł Waldemar Sługocki. 

Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

Z całą odpowiedzialnością mogę zapewnić, że zarząd województwa cały czas nas mobilizuje do aktywności na linii rząd – samorząd. My staramy się w miarę możliwości wspierać i te relacje budować. Rozumiem, że szczególnie te resorty, które środki finansowe rozdają nieprzychylnie podchodzą do spotkań z samorządem woj. lubuskiego z tego względu, że cały czas jesteśmy przez rządy PiS pokrzywdzeni. Jak państwo dzisiaj zobaczycie, gdzie są środki lokowane to będą to przede wszystkich regiony na wschodzie. Mowa o województwach i powiatach rządzonych przez PiS. Trudno wtedy usiąść i rzeczowo rozmawiać, gdy decyzje podejmuje się politycznie. Tak być nie może – wtóruje poseł Bogusław Wontor.

Zobacz:   T-Mobile zapowiedział wyłączenie sieci 3G w Lubuskiem. Kiedy i co to oznacza dla klientów?

Negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Lubuskiego na lata 2021 -2027 to aktualnie jeden z priorytetów samorządu województwa. Kontrakt Programowy to dokument, który szczegółowo określa kierunki i warunki dofinansowania oraz priorytetowe przedsięwzięcia realizowane w ramach przyszłych regionalnych programów oraz jest szansą na pozyskanie dodatkowych środków z Polityki Spójności na lata 2021-2027. 40% środków przeznaczonych na realizację polityki spójności trafi do regionów. Jednak do tej pory regiony znają podział tylko 75% tej kwoty. Pozostała część to rezerwa programowa. To dodatkowe środki, o które walczą regiony podczas indywidualnych negocjacji Kontraktu Programowego.