Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha spotkała się z samorządowcami z województwa lubuskiego w ramach konsultacji projektu Strategia Demograficzna 2040. W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda Wojciech Perczak.

Strategia Demograficzna 2040: Konsultacje w województwie lubuskim
fot. LUW/Portal Gov.pl

Wzmocnienie rodziny, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci i podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk to 3 główne cele konsultowanej strategii demograficznej.

Niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce postępują i mają wpływ praktycznie na wszystkie obszary życia: społeczeństwo, gospodarkę czy kulturę. To realne zagrożenie, którego konsekwencje odczujemy wszyscy, w każdym regionie kraju. Dlatego dla osiągnięcia wzrostu dzietności i zahamowania spadku populacyjnego, kluczowe jest wprowadzenie kompleksowej i długofalowej polityki prorodzinnej. Przy pracy nad projektem Strategii Demograficznej 2040 przyjrzeliśmy się wynikom badań i przeanalizowaliśmy rozwiązania uznawane za najlepsze na świecie. Teraz chcemy skonfrontować nasz projekt z lokalnymi władzami samorządowymi, które są najbliżej polskich rodzin – powiedziała minister Barbara Socha w czasie spotkania.

Zobacz:   „Program przystankowy” poprawi dostęp do kolei w regionie - w Lubuskiem obejmie 6 lokalizacji

W ramach konsultacji zaplanowanych zostało 16 spotkań w 16 miastach w Polsce. Wszystkie informacje dotyczące projektu Strategia Demograficzna 2040 dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że do roku 2050 roku ilość ludności w województwie lubuskim będzie systematycznie spadała, zwłaszcza w miastach. Tempo tego zjawiska będzie z każdym rokiem narastało. W prognozach widać również, że przyrost naturalny w województwie będzie ujemny. To wizja niekorzystna dla nas wszystkich, dlatego cieszę się, że możemy dziś porozmawiać o Strategii Demograficznej 2040. Wiedza i doświadczenie zaproszonych gości oraz specyfika województwa lubuskiego na pewno przyniosą ciekawe spostrzeżenia – mówił wicewojewoda Wojciech Perczak.

Zobacz:   Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

Strategia Demograficzna 2040

Z myślą o przyszłych pokoleniach i w celu odnowy demograficznej kraju, 17 czerwca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategia Demograficzna 2040, który zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń poprzez długofalowe, wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy, oraz poprawę jakości ochrony zdrowia.