Kontrakt programowy dla Lubuskiego wymaga dialogu samorządu z rządem. Wiceminister Waldemar Buda poinformował marszałek województwa lubuskiego Elżbietę Polak o ostatecznym udziale województwa lubuskiego w podziale rezerwy regionalnej 2021-2027.

Kontrakt programowy dla Lubuskiego. Buda: "podział ma charakter ostateczny"
Wiceminister Waldemar Buda – fot. Portal Gov.pl

Zachęcam do dużej aktywności i współpracy przy przygotowaniu kontraktu programowego uwzględniającego potrzeby mieszkańców województwa lubuskiego. Oczekuję realizacji zachodniej obwodnicy Zielonej Góry i to będzie moja propozycja do zamieszczenia w kontrakcie programowym. Pomimo innych priorytetów marszałek Elżbiety Polak zrobię wszystko żeby ta inwestycja powstała, ponieważ liczba sugestii w tym zakresie że strony mieszkańców Zielonej Góry i okolicznych gmin oraz samorządowców i posłów jest bardzo duża – mówił po spotkaniu wiceminister Waldemar Buda.

Kontrakt programowy dla Lubuskiego: „Podział ma charakter ostateczny”

Wiceminister przypomniał, że negocjacje z regionami zostały zamknięte 23 czerwca i podział ma charakter ostateczny. Obecnie kluczowym jest jak najszybsze zakończenie procesu programowania środków unijnych na lata 2021-2027 i przygotowanie systemu udzielania wsparcia beneficjentom. Minister podkreślił, że województwo lubuskie i Lubuszanie będą dysponować w nowym okresie programowanie nieporównywalnie większą kwotą wsparcia niż to dostępne tylko w ramach RPO 2014-2020. Oprócz programu regionalnego, zupełnie nowym instrumentem wsparcia jest Krajowy Plan Odbudowy.

Zobacz:   Kryzys demograficzny jako wyzwanie dla polityki spójności. Analiza na Dzień Babci i Dziadka

Lubuskie może spodziewać się dodatkowych zadań do wdrożenia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Otrzymuję sygnały z regionu, że jest bardzo duże oczekiwanie żeby marszałek Elżbieta Polak współpracowała z rządem w interesie Lubuszan – podkreślił Waldemar Buda i dodał – Fakt, że w sprawie środków europejskich można upolityczniać negocjacje poprzez organizowanie konferencji z posłami opozycji budzi głębokie zdziwienie.

Waldemar Buda zaznaczył, że rozmowy dotyczące potrzeb regionu wymagają zaangażowania samorządu.

Podział środków nie kończy kolejnych etapów rozmów, dotyczących m.in. limitu pomocy technicznej, przedsięwzięć priorytetowych, czy środków budżetu państwa na dofinasowanie programów regionalnych. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia priorytetowe stronie rządowej zależy szczególnie na realizacji w ramach programu regionalnego inwestycji w zakresie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry – niezwykle ważnej inwestycji w kontekście projektowanego w ramach programu Mosty dla Regionów mostu w Pomorsku – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Zobacz:   T-Mobile zapowiedział wyłączenie sieci 3G w Lubuskiem. Kiedy i co to oznacza dla klientów?

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego to także realizacja zadań dla mieszkańców

Samorząd województwa będzie występować w KPO w podwójnej roli – podmiotu wdrażającego wybrane obszary, takie jak wsparcie MŚP, planowanie przestrzenne, czy inwestycje wodno-kanalizacyjne na obszarach wiejskich. Tutaj będą dedykowane koperty dla województwa lubuskiego, które wdrażać będzie samorząd województwa Druga rolą samorządu województwa, ale i innych samorządów lubuskich jest rola beneficjenta w ramach poszczególnych inwestycji. Warto zwrócić uwagę m.in. na inwestycje w czysty transport, czy niskoemisyjną gospodarkę i efektywność energetyczną, cyfryzację szkół, e-administrację, sektor zdrowia i wiele innych – wymieniał Waldemar Buda.

Udział środków dla regionu lubuskiego w puli dla wszystkich województw wzrasta z 2,9% w perspektywie 2014-2020 do 3% w budżecie unijnym na lata 2021-2027. Województwo otrzyma 861,5 mln euro na swój program regionalny w nowej perspektywie. Region dostanie też więcej pieniędzy per capita niż średnio wszystkie województwa. Alokacja dla województwa lubuskiego w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 852 euro per capita, czyli jest wyższa niż średnio w kraju (740 euro) i w kilku województwach należących do tej samej kategorii regionów – jest wyższa o ponad 160 euro w porównaniu z województwem małopolskim, ponad 200 euro w porównaniu z województwem śląskim, jest też wyższa o ponad 100 euro w porównaniu do pomorskiego i zbliżona do takiego wskaźnika dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Zobacz:   Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców pięciu powiatów. Kryteria kwalifikacji

Znaczące środki będą dostępne również w programach krajowych, w tym szczególnie istotnym z punktu widzenia samorządów Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Dodatkowo jako region graniczny, Lubuskie będzie korzystało ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Tak naprawdę to, ile środków trafi do województwa lubuskiego, pozostaje w gestii Marszałek Województwa Lubuskiego i aktywności beneficjentów z obszaru województwa. Jest to niezwykła szansa, którą trzeba wykorzystać – powiedział wiceminister Waldemar Buda, zachęcając jednocześnie do bieżącej współpracy ze strona rządową.