Finał negocjacji dotyczących funduszy unijnych dla województw był korzystny dla wszystkich regionów. Z tych pieniędzy w dużym stopniu skorzysta województwo lubuskie. Udział puli dla regionu lubuskiego w puli dla wszystkich województw wzrasta z 2,9% w perspektywie 2014-2020 do 3% w budżecie unijnym na lata 2021-2027. Województwo otrzyma 861,5 mln euro na swój program regionalny w nowej perspektywie. Region dostanie też więcej pieniędzy per capita niż średnio wszystkie województwa.

MFIPR: Fundusze europejskie 2021-2027 - lubuskie zyskuje. Buda: Warto rozmawiać na każdym etapie
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda – fot. Portal Gov.pl

Negocjacje z zarządami województw odbywały się zarówno na poziomie ministerialno-marszałkowskim jak i roboczym – właściwych departamentów w Ministerstwie i Urzędach Marszałkowskich. Moją rolą było zaproponowanie sprawiedliwego podziału opartego o wskaźniki ekonomiczne i społeczne regionów oraz ich potrzeby. Prowadzone rozmowy zaowocowały podziałem środków, który został przyjęty ze zrozumieniem przez większość marszałków – ocenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Zobacz:   Kryzys demograficzny jako wyzwanie dla polityki spójności. Analiza na Dzień Babci i Dziadka

Negocjacje w sprawie podziału środków na regiony trwały z Zarządami Województw kilka miesięcy i zakończyły 23 czerwca 2021 spotkaniem wiceministra Waldemara Budy z marszałkami województw.

Niestety, na tym spotkaniu zabrakło marszałek Elżbiety Polak. Kilka tygodni wcześniej odbyło się spotkanie online z Zarządem Województwa z mojej inicjatywy – mówi wiceminister Waldemar Buda odnosząc się do słów marszałek Elżbiety Polak, która krytykuje podział funduszy unijnych na regiony i zarzuca ministrowi brak chęci spotkania.

Warto rozmawiać na każdym etapie, dlatego pomimo zamknięcia podziału środków na regiony chętnie wyjdę naprzeciw oczekiwaniom spotkania, o które wystąpiła marszałek Elżbieta Polak – zapowiada Minister.

Zobacz:   Dane o bezrobociu w województwie lubuskim w 2022 roku: liczba bezrobotnych spadła

Minister podkreślił również, że ministerstwo i on osobiście nie jest zainteresowany wpisywaniem się w akcje polityczne, które po zakończeniu negocjacji organizują politycy. Obecnie kluczowym jest jak najszybsze zakończenie procesu programowania środków unijnych na lata 2021-2027. – Liczę tutaj, że temperatura dyskursu politycznego w regionie zmniejszy się i wszyscy interesariusze zaangażują się w jak najlepsze zaprogramowanie dostępnych środków dla przyszłości Lubuszan – akcentuje Waldemar Buda.

Alokacja dla województwa lubuskiego w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 852 euro per capita, czyli jest wyższa niż średnio w kraju (740 euro) i w kilku województwach należących do tej samej kategorii regionów – jest wyższa o ponad 160 euro w porównaniu z województwem małopolskim, ponad 200 euro w porównaniu z województwem śląskim, jest też wyższa o ponad 100 euro w porównaniu do pomorskiego i zbliżona do takiego wskaźnika dla województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo jako region graniczny, Lubuskie będzie korzystało ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.