W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącego realizacji Umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec, o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.

Ratownictwo medyczne: będzie współpraca transgraniczna Polski i Niemiec
fot. LUW/Portal Gov.pl

Podpisanie porozumienia poprzedzały liczne spotkania robocze i rozmowy, w których uczestniczyły strony polskie i niemieckie. Spotkania odbywały się po obu stronach. W ich trakcie prowadzono analizy wzajemnych potrzeb, respektując przepisy prawa po obu stronach granicy.

–  To naprawdę bardzo ważny dzień dla mieszkańców terenów transgranicznych. Po długim czasie negocjacji finalizujemy dzisiaj porozumienie w sprawie transgranicznej współpracy w ratownictwie medycznym. Sekretarz stanu Brandenburgii powiedział dziś, że nasze systemy prawne, rozwiązania, które funkcjonowały w ratownictwie medycznym i sposób jego finansowania były i są zupełnie inne. Nie może być to przeszkodą do tego, aby pomagać ludziom, którzy codziennie przebywają po oby stronach granicy – mówił wojewoda Władysław Dajczak po podpisaniu porozumienia.

Zobacz:   Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki czujności policjanta po służbie. Wcześniej spowodował kolizję

Ratownictwo medyczne: będzie współpraca transgraniczna Polski i Niemiec

Wojewoda Lubuski zawarł porozumienie z Nadburmistrzami miast na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą i Cottbus oraz Starostami powiatów Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße i Görlitz. Podpisanie porozumienia kończy formalny etap współpracy i rozpoczyna etap jego praktycznego wdrożenia.

Dzięki temu porozumieniu ratownictwo medyczne będzie profesjonalizowane, optymalizowane i otrzyma solidne podstawy. Będzie sprawniejsze, a w ratowaniu ludzkiego życia liczy się każda minuta – powiedział Michael Ranft Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. 

Porozumienie podpisano na czas nieokreślony. Są w nim zawarte regulacje w zakresie wspólnych, polsko-niemieckich ćwiczeń praktycznych z zakresu ratownictwa medycznego.  Obecnie w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, wspólnie z pogotowiem Ratunkowego Markisch-Oderland realizowany jest projekt Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel. Celem projektu jest kształcenie kadr medycznych po obu stronach granicy, wspólna nauka języków i podnoszenie jakości kształcenia kadry ratownictwa medycznego na pograniczu.

Zobacz:   Koncert ABBA Symfonicznie w Gorzowie Wlkp.

Czego dotyczy porozumienie o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym?

Porozumienia o współpracy, określają warunki i zasady współpracy dotyczące w szczególności:

  • sposobu prowadzenia działań ratunkowych po obu stronach granicy
  • warunków przyjmowania lub odrzucenia zgłoszeń oraz wysyłania zespołów ratunkowych
  • używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez specjalistyczne pojazdy sanitarne zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron oraz wewnętrznym podziałem kompetencji
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej usługodawców ratownictwa medycznego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działań ratunkowych na obszarze drugiej Umawiającej się Strony
  • inicjatyw poprawiających komunikację, organizację i realizację transgranicznych działań ratunkowych, między innymi poprzez wspólne szkolenia (na przykład kursy językowe)
  • szczegółów przejęcia kosztów dotyczących transgranicznych działań ratunkowych.