Dzięki realizacji projektu Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie zrewitalizowane zostaną tereny przy rzece. Umowę w ramach RPO Lubuskie 2020 podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Odra
Nabrzeże Odry w Nowej Soli – fot. Pixabay

Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie to program realizowany w partnerstwie nadodrzańskich gmin a jego beneficjentem jest miasto Nowa Sól. Zakłada on zagospodarowanie terenu przy rzece na czterech odcinkach od Siedliska przez Starą Wieś, Nową Sól aż do miejscowości Bobrowniki.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Obszar objęty projektem aktualnie ma zbyt mało rozbudowaną bazą rekreacyjną i edukacyjną w obrębie Odry. Występuje tu zbyt mała liczba miejsc, w których turyści mogliby bezpiecznie spędzać czas wolny z poszanowaniem walorów przyrodniczych, zarówno w celach rekreacyjnych, jak również z powodów problemów technicznych. Brakuje rozwiązań, które ułatwiłyby turystom skorzystania z ciekawej oferty turystycznej całego obszaru położonego wzdłuż Odry.

Zobacz:   66-latek kierował autem mimo sądowego zakazu. Rozpoznał go policjant po służbie

Cały projekt rewitalizacji terenów wzdłuż Odry został podzielony na 4 zadania w obszarze przyrodniczym Natura 2000 i obejmie zagospodarowanie terenów w otoczeniu oraz sąsiedztwie istniejących przystani rzecznych wraz z edukacją przyrodniczą mieszkańców. Zagospodarowane zostanie również lewe nabrzeże Odry od Al. Wolności do przystani w Nowej Soli, powstanie również wieża widokowa na Białej Górze.

Całe to działanie, w ramach którego projekt jest realizowany nazywa się środowisko i kultura. Mieliśmy na ten cel kwotę blisko 250 mln zł. Podpisanych zostało 70 umów. Całość została już właściwie rozdysponowana. W ramach tego poddziałania: kapitał przyrodniczy województwa mieliśmy do rozdysponowania 25 mln zł. Podpisanych zostało 8 umów. Ten konkurs ma długą historię, bo ogłoszony został 4 lata temu, zakończył się 3 lata temu. I tak długo trwał proces aplikowania Państwa pomysłu do tego, aby można było podjąć pozytywną decyzję i przekazać środki na realizację tego projektu – mówił podczas uroczystego podpisania umów w Bobrownikach członek zarządu Marcin Jabłoński.

Zobacz:   Szczenięta wyrzucone do śmietnika były skazane na śmierć. Zawdzięczają życie dwóm policjantom

A są to kwoty niemałe bowiem całkowita wartość projektu to 8 mln zł z czego dofinansowanie unijne obejmuje 5,8 mln zł.

M. Jabłoński podkreślał, że podpisana umowa to efekt determinacji gmin, które będą projekt realizować. – Dzięki niej udało się znaleźć rozwiązanie, poprzesuwać środki w ramach RPO L2020 i podjąć uchwałę o dofinansowaniu. Tak więc gratuluję Państwu determinacji – mówił członek zarządu woj. lubuskiego

Projekt realizowany będzie w partnerstwie gmin: gmina miejska Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól, Siedlisko i Gmina Otyń. – Cieszę się, że państwo w partnerstwie dbacie o to, żeby eksponować ten kapitał przyrodniczy naszego regionu. Jak podkreślał prezydent Nowej Soli Jacek Milewski to spełnione marzenie.  – Od 2004 roku marzymy o zagospodarowaniu Odry i konsekwentnie dążymy do celu. Zaczęliśmy od dużych portów, potem przeszliśmy do trochę mniejszych, powstało 10 przystani. Jedna z nich jest właśnie tutaj w Bobrownikach. Ten nasz program to kontynuacja marzeń sprzed kilkunastu lat. To efekt determinacji i samorządowego partnerstwa na wielu poziomach – mówił.

Zobacz:   Problemy i wyzwania dla obszaru dorzecza Odry. Relacja ze spotkania IIaPGW w Zielonej Górze