Dzięki realizacji projektu Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie zrewitalizowane zostaną tereny przy rzece. Umowę w ramach RPO Lubuskie 2020 podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński.

Odra
Nabrzeże Odry w Nowej Soli – fot. Pixabay

Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie to program realizowany w partnerstwie nadodrzańskich gmin a jego beneficjentem jest miasto Nowa Sól. Zakłada on zagospodarowanie terenu przy rzece na czterech odcinkach od Siedliska przez Starą Wieś, Nową Sól aż do miejscowości Bobrowniki.

Obszar objęty projektem aktualnie ma zbyt mało rozbudowaną bazą rekreacyjną i edukacyjną w obrębie Odry. Występuje tu zbyt mała liczba miejsc, w których turyści mogliby bezpiecznie spędzać czas wolny z poszanowaniem walorów przyrodniczych, zarówno w celach rekreacyjnych, jak również z powodów problemów technicznych. Brakuje rozwiązań, które ułatwiłyby turystom skorzystania z ciekawej oferty turystycznej całego obszaru położonego wzdłuż Odry.

Zobacz:   Pijany kierowca potrącił pieszego na przejściu dla pieszych. Miał 3 promile i zakaz prowadzenia pojazdów

Cały projekt rewitalizacji terenów wzdłuż Odry został podzielony na 4 zadania w obszarze przyrodniczym Natura 2000 i obejmie zagospodarowanie terenów w otoczeniu oraz sąsiedztwie istniejących przystani rzecznych wraz z edukacją przyrodniczą mieszkańców. Zagospodarowane zostanie również lewe nabrzeże Odry od Al. Wolności do przystani w Nowej Soli, powstanie również wieża widokowa na Białej Górze.

Całe to działanie, w ramach którego projekt jest realizowany nazywa się środowisko i kultura. Mieliśmy na ten cel kwotę blisko 250 mln zł. Podpisanych zostało 70 umów. Całość została już właściwie rozdysponowana. W ramach tego poddziałania: kapitał przyrodniczy województwa mieliśmy do rozdysponowania 25 mln zł. Podpisanych zostało 8 umów. Ten konkurs ma długą historię, bo ogłoszony został 4 lata temu, zakończył się 3 lata temu. I tak długo trwał proces aplikowania Państwa pomysłu do tego, aby można było podjąć pozytywną decyzję i przekazać środki na realizację tego projektu – mówił podczas uroczystego podpisania umów w Bobrownikach członek zarządu Marcin Jabłoński.

Zobacz:   Policjantka z Nowej Soli zatrzymała złodzieja na zakupach

A są to kwoty niemałe bowiem całkowita wartość projektu to 8 mln zł z czego dofinansowanie unijne obejmuje 5,8 mln zł.

M. Jabłoński podkreślał, że podpisana umowa to efekt determinacji gmin, które będą projekt realizować. – Dzięki niej udało się znaleźć rozwiązanie, poprzesuwać środki w ramach RPO L2020 i podjąć uchwałę o dofinansowaniu. Tak więc gratuluję Państwu determinacji – mówił członek zarządu woj. lubuskiego

Projekt realizowany będzie w partnerstwie gmin: gmina miejska Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól, Siedlisko i Gmina Otyń. – Cieszę się, że państwo w partnerstwie dbacie o to, żeby eksponować ten kapitał przyrodniczy naszego regionu. Jak podkreślał prezydent Nowej Soli Jacek Milewski to spełnione marzenie.  – Od 2004 roku marzymy o zagospodarowaniu Odry i konsekwentnie dążymy do celu. Zaczęliśmy od dużych portów, potem przeszliśmy do trochę mniejszych, powstało 10 przystani. Jedna z nich jest właśnie tutaj w Bobrownikach. Ten nasz program to kontynuacja marzeń sprzed kilkunastu lat. To efekt determinacji i samorządowego partnerstwa na wielu poziomach – mówił.