Sejmik zdecydował o przekazaniu 10 mln zł na szpital w Torzymiu. Dzięki temu lecznica będzie mogła przyjąć pacjentów covidowych, a Centrum Zdrowia Matki i Dziecka rozpocznie leczenie małych pacjentów.

Szpital
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Obecnie zmagamy się z piątą falą pandemii i mamy w regionie bardzo dużo zachorowań. Jednak musimy mieć plan na jesień. Trzeba się przygotować. Nie chcielibyśmy jako samorząd być zaskoczeni nagle decyzjami – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

W związku z panującą pandemią, która powoduje zmiany organizacyjne w szpitalach, samorząd województwa chce zabezpieczyć miejsca dla pacjentów chorych na COVID-19 oraz odciążyć dwa największe lubuskie szpitale walczące z pandemią: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zobacz:   6. Narodowy Dzień Tenisa za nami

Jedną z propozycji jest zabezpieczenie dodatkowych miejsce drugiego poziomu zabezpieczenia w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Aby było to możliwe, konieczna jest modernizacja jednego z budynków, pierwotnie przeznaczonego na Ośrodek Geriatrii. W związku z tym radni zdecydowali o przekazaniu łącznie 10 mln zł na ten cel (2 mln zł już wcześniej zostały zabezpieczone na modernizację obiektu na potrzeby Ośrodka Geriatrii). Dzięki temu w Torzymiu powstanie 70 dodatkowych miejsc dla chorujących na COVID-19.

Wcześniej zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu wsparcia tej bardzo ważnej inwestycji w Centrum Pulmonologii w Torzymiu.

Zobacz:   6. Narodowy Dzień Tenisa za nami

Chorujemy nie tylko na COVID-19

Marszałek wyjaśnia, że podjęcie takich działań pozwoliłoby na odblokowanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, w którym od ponad roku funkcjonuje szpital tymczasowy oraz rozpoczęcie kolejnych ważnych dla zielonogórskiej lecznicy inwestycji. Chodzi szczególnie o utworzenie centrum onkologii.

Zaapelowała również do wojewody i rządu o współpracę i współfinansowanie tej inwestycji, ale przede wszystkim o przedstawienie konkretnych planów i strategii walki z pandemią, tak aby szpitale mogły się zająć planowanymi zabiegami i mogły realizować kontrakty, gdyż w tej chwili jest to niemożliwe. – A w szpitalu w Torzymiu możemy stworzyć bardzo dobre warunki do leczenia chorych na COVID-19 – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak. Po ustaniu pandemii w modernizowanych pomieszczeniach Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu będzie możliwe zorganizowanie rehabilitacji pocovidowej