Funkcjonariusze z żarskiej komendy sprawdzają miejsca gdzie można spodziewać się większej liczby osób. Kontrolują też miejsca przebywania osób objętych kwarantanną.

złamania kwarantanny
fot. Pixabay

Sprawdzają nie tylko, czy dana osoba znajduje się we wskazanym miejscu, ale także pytają o stan zdrowia oraz, czy potrzebne są artykuły spożywcze. Większość mieszkańców podchodzi do tej sytuacji w sposób odpowiedzialny, jednakże zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnego zachowania – informuje żarska Policja.

Już 26 przypadków łamania kwarantanny w powiecie

– W powiecie odnotowaliśmy już 26 przypadków, gdzie policjanci nie mogli nawiązać kontaktu z osobą objętą kwarantanną lub osoba taka nie przebywała w miejscu zamieszkania bo np. wyszła do sklepu na zakupy – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Te wszystkie przypadki będą wyjaśniane a czynności wyjaśniające w tych sprawach zostały już wszczęte. Przypominamy, że osoba pozostająca w kwarantannie musi bezwzględnie stosować się do jej zasad i nie opuszczać wskazanego miejsca pobytu. W przypadku złamania warunków może grozić jej grzywna w wysokości nawet do 30 tys. złotych.

Policja sprawdza, również wszelkie sygnały dotyczące gromadzenia się osób płynące od mieszkańców. Nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, że ignorowanie obecnie obowiązujących zakazów gromadzenia, grozi mandatem karnym do 500 zł a nawet skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Podczas codziennych patroli policjanci przez megafon odtwarzają cały czas komunikaty z prośbą o to, aby nie gromadzić się w tym trudnym czasie. Wszystko po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz ograniczać możliwość przenoszenia się wirusa Covid -19.

Osoby przebywające na kwarantannie, otrzymują również informacje o możliwości skorzystania z aplikacji mobilnej „Kwarantanna domowa”.

Nie daj się oszukać „na koronawirusa”

Rozrywka w czasie kwarantanny

Zadbaj o zdrowie