Będą dodatkowe dotacje dla instytucji kultury. Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu dotacji dla teatrów, bibliotek, muzeów i filharmonii. Łącznie to ponad 1,2 mln zł.

dotacje dla instytucji kultury
fot. Pixabay

Wprowadzone w Polsce obostrzenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemicznego znacząco wpłynęły na dzielność instytucji kultury, które w większości zostały całkowicie zamknięte i tym samym nie miały możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów np. ze sprzedaży biletów. W związku z powyższym zarząd województwa podjął decyzję o wsparciu jednostek w tym trudnym czasie. – Kultura to obszar, który bardzo ucierpiał z powodu pandemii. Poprzez zwiększenie dotacji, chcemy pomóc jednostkom tak, aby mogły prowadzić normalną działalność – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Środki o łącznej wysokości 1,2 mln zł przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności.

Podział środków będzie następujący:

  • Teatr Lubuski w Zielonej Górze – 158.688 zł
  • Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 159.347  zł
  • Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda – 238.941 zł
  • Regionalne Centrum Animacji Kultury – 66.504 zł
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Noriwda w Zielonej Górze – 165.273 zł
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – 145.124 zł
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 93.106 zł
  • Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli – 78.027 zł
  • Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. –  126.094 zł