Polskie Towarzystwo Historyczne od lat jest aktywne na polu edukacji lubuskiej młodzieży. Nową inicjatywą jest wydanie podręcznika dla młodych, czego też dotyczyło spotkanie z marszałek Elżbietą Anną Polak.

polskie towarzystwo historyczne
fot. Pexels

Dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ oraz Prezes Oddziału PTH w Zielonej Górze, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ – kierownik Zakładu Historii Najnowszej oraz marszałek Elżbieta Anna Polak omówili założenia nowego podręcznika „Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura”. Miałby on stanowić uzupełnienie dla obecnego toku nauczania młodych Lubuszan. Książka wspierałaby nauczycieli, stając się pomocą dydaktyczną. Sam podręcznik ma być kompendium wiedzy o regionie od pradziejów po współczesność.  

Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

Opracowanie jest obecnie w fazie powstawania. Pracują nad nim m.in. historycy, archiwiści, a także nauczyciele z różnych części naszego województwa. Książka miałaby stać się ważnym elementem kształtowania patriotyzmu oraz świadomości narodowej. Tworzyć poczucie więzi z przeszłością oraz ludźmi. Autorzy podręcznika liczą, że umocni on pamięć o przeszłości małej ojczyzny.