11 maja przypada „Dzień bez Śmiecenia”. Celem tego wydarzenia jest przypomnienie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. W obchody tego dnia włącza się również zielonogórska galeria handlowa Focus Mall. W 2021 r. w Focus Mall odzyskano aż 73,82 ton foli i makulatury, które następnie oddane zostały do recyklingu. Docelowo, aż 70 procent odpadów z galerii będzie poddawanych dalszemu przetwarzaniu.

11 maja - Dzień bez Śmiecenia
11 maja – Dzień bez Śmiecenia. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pexels

Dzień bez Śmiecenia już od 16 lat odbywa się w naszym kraju w dniu 11 maja, podczas którego podejmowany jest temat odpowiedzialnego zarządzania odpadami. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „JAKOŚĆ MA ZNACZENIE!”, pod którym kryją się takie pojęcia jak: jakościowa segregacja, jakościowa informacja i jakościowa rekreacja. Ważnym elementem działań jest również pokazanie, że odpady to nie śmieci a surowce, które możemy ponownie wykorzystać.

Centra handlowe to miejsca, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju opakowania, zarówno plastikowe, jak i również papierowe. To wszystko są odpady. Jednak do koszy w galeriach trafia najwięcej odpadów zmieszanych. Dlatego tak ważna jest edukacja konsumenta w zakresie segregacji oraz odpowiedniego gospodarowania odpadami.

W 2019 roku Focus Mall przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź plastik”, której celem jest edukacja poprzez informowanie klientów o wpływie człowieka na środowisko i zachęcanie do zmiany przyzwyczajeń na przyjazne naturze.

Zobacz:   Okazja czyni złodzieja - to wciąż aktualne, przekonało się o tym dwoje zielonogórzan

Odpady, które można policzyć

W galeriach NEPI Rockcastle w całej Polsce, do której należy także Focus Mall, system gospodarowania odpadami jest regularnie udoskonalany – prowadzona jest m.in. wstępna segregacja odpadów, na miejscu działa prasa do folii i kartonów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom już w 2020 r. w Focus Mall odzyskano ponad 55,66 ton papieru, a w 2021 r. poprawiono ten wynik o ponad 18,16 ton, odzyskując makulaturę. Strefa food court wyposażona jest w specjalne kosze na zlewki odciążające odpady zmieszane. W tym w całej galerii zainstalowano również specjalne 4- oraz 5 -frakcyjne pojemniki do segregacji odpadów.

Do końca 2030 r. w każdym państwie Unii poddawane recyklingowi ma być co najmniej 60% wyprodukowanych odpadów komunalnych rocznie. Nasz cel jest ambitniejszy. Zamierzamy do końca tego roku odzyskiwać 70% odpadów komunalnych generowanych w naszym centrum. Dzięki udostępnieniu naszym klientom koszy do segregacji mamy realny wpływ na wielkość i jakość odzysku. Dlatego wierzę, że zrealizujemy nasz ambitny plan. – komentuje Marta Radziwoń, Dyrektor Centrum Focus Mall Zielona Góra.

Co może zrobić konsument?

Wiele zależy od codziennych nawyków. Focus Mall przypomina o tym w swoich kanałach społecznościowych. Poniżej dekalog prawidłowego segregowania śmieci1:

  1. Przetworzenie ma znaczenie! Segregując dajesz odpadom drugie życie. Zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.
  2. Zgniecenie ma znaczenie! Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
  3. Odkręcenie ma znaczenie! Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
  4. Oznaczenie ma znaczenie! Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
  5. Opróżnienie ma znaczenie! Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione!
  6. Rozłożenie ma znaczenie! Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
  7. Przynoszenie ma znaczenie! Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz, więc produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
  8. Rozróżnienie ma znaczenie! Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!
  9. Zabrudzenie ma znaczenie! Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. Te śmieci powinny być wrzucone do kosza na odpady zmieszane.
  10. Wyrzucenie ma znaczenie! Sprawdź zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOKu zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.
Zobacz:   Zielona Góra na weekend – co warto tu zobaczyć?

Dzień bez Śmiecenia to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia zainicjowanego przez PRO EUROPE, organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku, a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez Rekopol O.O.O. SA.

Każdego roku na polski rynek trafia ok. 6 mln ton opakowań, z czego 40 proc. to opakowania z tworzyw sztucznych2. W wyniku selektywnej zbiórki zbieranych jest ok. 1,5 mln ton, a do recyklingu trafia połowa tej masy3.

1 10 zasad kultury segregacji, materiały edukacyjne kampanii „Dzień bez Śmiecenia”, Rekopol,
2 Źródło: https://portalkomunalny.pl/kiedy-producenci-zaplaca-za-opakowania-czasu-coraz-mniej-404861/
3 Źródło: https://portalkomunalny.pl/organizacje-zero-waste-trzeba-zerwac-z-plastikiem-420205/