Wojewoda Lubuski opublikował na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie „w związku z kolejnymi, nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak, dotyczącymi podziału zadań pomiędzy organami państwa.

wojewoda lubuski
fot. Lubuski Urząd Wojewódzki

Informacje przekazane za pomocą opinii publicznej dnia 20.05.2020 r., w artykule „Marszałek odpiera zarzuty wojewody: To my wyręczamy rząd”, zamieszczonym na Portalu Uniwersyteckim w Zielonej są nieprawdziwe. – czytamy na wstępie oświadczenia wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.

Spór Marszałek z Wojewodą o kompetencje

Polityczny spór na linii Marszałek – Wojewoda wypłynął na światło dzienne w programie radiowym „Rozmowy na 96 FM”, którego wczorajszym gościem był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Poszło o to kto i jak bardzo wspiera lubuszan w walce z koronawirusem. Według Wojewody to rząd odpowiada za zarządzanie kryzysowe podczas walki z pandemią a nie, jak twierdzi Marszałek, samorząd – Pani marszałek działa propagandowo i mija się z prawdą – powiedział Dajczak na antenie.

Zobacz:   Konkurs na kartkę świąteczną Wojewody Lubuskiego. Znamy laureatów X edycji

Niedługo później Marszałek Elżbieta Polak odniosła się do tych słów mówiąc – My wyręczamy rząd, nieprawdę mówi Pan wojewoda, który twierdzi, ze to rząd uratował region. My wyręczamy rząd Polski bo przekazaliśmy na sprzęt ratujący życie 45 milionów natomiast dotacja rządu dla całego regionu to jest 5,5 miliona. Widać więc jaka jest dysproporcja. 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wydał oświadczenie w tej sprawie:

Pani Marszałek wykazuje się zaawansowaną niewiedzą odnośnie funkcjonowania Zarządzania Kryzysowego w Polsce. Art. 14 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wskazuje: „Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda”. W świetle przywołanego artykułu Marszałek Województwa nie posiada tej kompetencji. To wojewoda zarządza, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie zarządzania kryzysowego. Uzurpowanie sobie roli w tym zakresie jest wyłącznie zaspakajaniem niezrozumiałych ambicji Pani Marszałek, a nie wypełnianiem zapisów prawa.

Powielane wielokrotnie kwoty pomocy, udzielonej rzekomo przez Panią Marszałek, tj. 45 mln zł na sprzęt dla lubuskich szpitali, pochodzą ze środków Unii Europejskiej, a Urząd Marszałkowski jest jedynie ich dysponentem.

Szczególną manipulacją jest konfrontowanie kwot przeznaczonych na szpitale w województwie.  Kwota 45 mln zł (pochodzących rzekomo z Urzędu Marszałkowskiego) nijak ma się do 2,4 mld zł corocznie przeznaczanych przez Polski Rząd na służbę zdrowia – jedynie w województwie lubuskim. W dobie epidemii desygnowano kolejne 7 milionów złotych na działania związane tylko z walką z COVID. Ponadto wojewoda, ze środków własnych, na dodatkowe działania przekazał 5 mln zł i kolejne 5,5 mln zł pochodzących z MSWiA oraz wiele innych środków rzeczowych.

Wobec nieustannych oskarżeń skierowanych w Rząd i prób manipulacji obecną sytuacją, otwartym pozostaje pytanie, dlaczego szpitale zarządzane przez Zarząd Województwa znalazły się w sytuacji wymagającej ratowania oraz dlaczego nie były przygotowane na możliwość wystąpienia epidemii i trzeba było je doposażyć?

Wielokrotnie apelowałem o dobrą współpracę w województwie. W odpowiedz zaś otrzymuje szkalujące wypowiedzi Pani Marszałek, która woli angażować się w medialne potyczki niż w dialog. Czas na refleksję i wspólne działanie na rzecz lubuszan.


Zachęcamy do nadsyłania listów i Waszych publikacji. Regioneo.pl to miejsce w którym możecie podzielić się sprawami, które Was interesują lub bulwersują oraz zwrócić uwagę na problemy, którymi warto się zająć i przedstawić opinii publicznej. Opublikujemy Twój materiał. Prześlij swój news lub artykuł klikają tutaj lub wysyłając list na adres redakcja@regioneo.pl

Zobacz:   Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Jaki jest stan realizacji w województwie lubuskim?