Podczas minionego weekendu funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili skuteczne kontrole, w trakcie których ujawnili i zatrzymali 26 cudzoziemców oraz 2 poszukiwanych przez sąd Polaków.

Skuteczne kontrole Straży Granicznej. Zatrzymano 26 cudzoziemców i 2 poszukiwanych Polaków
fot. Straż Graniczna

W wyniku przeprowadzonych podczas weekendu kontroli funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujęli i zatrzymali 26 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy. Ujawniono i zatrzymano także 2 Polaków, których poszukiwał polski wymiar sprawiedliwości.

Skuteczne kontrole Straży Granicznej

Z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen zatrzymano we Wrocławiu obywatela Gruzji. Do grona zatrzymanych cudzoziemców dołączyło również 3 obywateli Gruzji oraz 9 obywateli Ukrainy, których cel wjazdu i pobytu w Polsce był niezgodny z tym co deklarowali podczas przekraczania granicy. Cudzoziemcy mieli dokumenty, na podstawie których mogli legalnie pracować u polskiego pracodawcy. Jednak jak oświadczyli funkcjonariuszom SG ich celem wjazdu do Polski była chęć natychmiastowego przejazdu do innych krajów strefy Schengen, gdzie mieli podjąć lepiej płatną pracę.  

Zobacz:   Pościg w Żaganiu. Zatrzymany to poszukiwany 36-letni zielonogórzanin

Kolejnego obywatela Ukrainy zatrzymano za przekroczenie granicy państwowej niezgodnie z przepisami. Cudzoziemiec nie posiadał przy sobie wymaganych paszportów, legitymował się jedynie czeską kartą pobytu. Z uwagi na to został pouczony o konieczności natychmiastowego powrotu do Czech. Zatrzymano także 2 obywateli Azerbejdżany, 2 obywateli Afganistanu, obywatela Egiptu oraz dwóch obywateli Iraku, którzy usiłowali niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę z Niemcami nie posiadając do tego wymaganych dokumentów.

Dodatkowo funkcjonariusze SG z Wrocławia zatrzymali obywatela Ukrainy, którego dane figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Natomiast funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali 2 obywateli Ukrainy, którzy pracowali w Polsce niezgodnie z przepisami.

Zobacz:   Był nieuchwytny od 17 lat. Lubuscy "Łowcy głów" dopadli go w Hiszpanii

Kolejną zatrzymaną osobą był podróżujący samolotem z Londynu do Wrocławia 36-letni Polak. Mężczyzna poszukiwany był od 4 lat na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w celu zatrzymania. Wpis zamieściła strona polska z uwagi na oszustwa, jakich dopuścił się 36-latek. Po sporządzeniu dokumentacji Polaka przekazano wrocławskiej policji.  

Kontrole Straży Granicznej na lotnisku w Poznaniu: zatrzymano 2 poszukiwanych Ukraińców oraz Polaka

Pierwszy z cudzoziemców zatrzymany został po przylocie z Kijowa. W tracie kontroli granicznej wyszło na jaw, że obywatel 26-letni obywatel Ukrainy ma do odbycia 23 dni kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną karę grzywny nałożoną za jazdę po spożyciu alkoholu. Mężczyzna od razu uregulował zaległość i został zwolniony.

Zobacz:   Zdewastował wagon, 34-latek był poszukiwany

Kolejnego Ukraińca zatrzymano w niedzielę gdy stawił się do kontroli granicznej osób odlatujących do Lwowa. Mężczyzna, jak się okazało poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy za popełnione wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Cudzoziemiec miał do odbycia 3 dni kary pozbawienia wolności w zamian za niezapłaconą karę grzywny. Obywatel Ukrainy od razu uregulował należność i został zwolniony.

Natomiast poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości Polak przyleciał samolotem z Chorwacji. Kontrola jego dokumentów wykazała, że ma on do odbycia 30 dni kary pozbawianie wolności w zamian za niezapłacona karę grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych za paserstwo. Mężczyzna miał możliwość uregulowania należności, z której skorzystał i został zwolniony.