Od 21 października do 15 grudnia Policja prowadzić będzie ogólnopolską kampanię Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo. W działania zaangażowali się także lubuscy policjanci, którzy zwracają szczególną uwagę na oświetlenie kontrolowanych pojazdów oraz informują kierowców o możliwości bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia na stacji kontroli pojazdów.

Akcja Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo. Gdzie bezpłatnie sprawdzić światła w samochodzie?
Ogólnopolska kampania „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo” – fot. Lubuska Policja

Jesienią dają o sobie znać zagrożenia w ruchu drogowym związane z ograniczoną widocznością. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pojazdu pozwalają kierującemu wcześniej dostrzec pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem, a także inną przeszkodę znajdującą się na drodze. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

Zobacz:   Podróż w czasie dla miłośników kolei - wycieczka pociągiem do Parowozowni Wolsztyn

Sprawnie funkcjonujące światła mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych. Wszelkie nieprawidłowości związane ze światłami pojazdu mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części, albo prowadzić do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego. Prawidłowe działanie świateł jest determinowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak:

  • właściwe ustawienie wysokości świateł
  • prawidłowy rozkład granicy światła i cienia
  • natężenie emitowanego światła

Gdzie bezpłatnie sprawdzić światła w samochodzie?

Z uwagi na to, że wymienione czynniki wymagają profesjonalnej oceny, w ramach kampanii Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim opracował wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w województwie lubuskim, które w dniach 6 i 20 listopada oraz 4 grudnia przeprowadzą „dni otwarte”, podczas których zainteresowani będą mogli nieodpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdu.