Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na remont DK32, który obejmie odcinek o długości 3,5 km między miejscowościami Gubinek i Brzózka. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez GDDKiA, oferty na wykonanie remontu drogi krajowej 32 można składać do 11 maja br.

Remont DK32 między Gubinkiem i Brzózką - przetarg już otwarty
fot. Gov.pl/GDDKiA

Remont drogi ma na celu przywrócenie właściwych parametrów drogi: równości podłużnej, poprzecznej, powierzchniowego odwodnienia oraz likwidację spękań. Te działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy. Podstawowym zadaniem wykonawcy będzie wymiana górnych warstw nawierzchni o grubości 10 cm na odcinku DK32 od km 15,5 do 19.

Zobacz:   Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim - wpłynęły dwie oferty do przetargu

Zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu, oferty na remont DK32 będą oceniane na podstawie trzech kryteriów. Cena oferty będzie stanowiła 60% oceny, doświadczenie kierownika budowy – 20%, a gwarancja jakości – 20%. Zostanie wybrany wykonawca, który przedstawi najlepszą ofertę.

Po wyborze wykonawcy, na realizację inwestycji wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia podpisania umowy. Szczegóły dotyczące zamówienia są dostępne na platformie zakupowej GDDKiA.

Komentarze