Mija 30 lat odkąd podpisano Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Trwającą trzy dekady przyjaźń potwierdzili marszałek Elżbieta Anna Polak oraz premier Brandenburgii Dietmar Woidke.

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 3 dekady przyjaźni
Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy polsko-niemieckiej podpisano 30 lat temu w Bonn. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz premier Dietmar Woidke spotkali się na moście granicznym w Słubicach w środę, 16 czerwca, aby wraz z przedstawicielami granicznych miast podsumować 30 lat współpracy oraz wytyczą plany na przyszłość.

Polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisali 17 czerwca 1991 r. w Bonn ówczesny kanclerz RFN Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki. Traktat podkreślał znaczenie polsko-niemieckich stosunków dla jedności Europy, uregulowanie praw mniejszości narodowych w obu krajach, współpracę młodzieży, wymianę kulturalną itp. Woj. lubuskie od chwili swego powstania w 1998 r. miało szczególny udział w pokonywaniu podziałów granicznych, dzięki swemu położeniu przygranicznemu. Odra i Nysa Łużycka przestały dzielić, a zaczęły łączyć.

Zobacz:   Nowe wały nad Odrą i Czarną Strugą gotowe. Wody Polskie zakończyły rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej

Bezpośrednim efektem Traktatu było powstanie polsko-niemieckiego komitetu ds. współpracy międzyregionalnej, któremu współprzewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

30 lat dobrego sąsiedztwa

Do bezpośrednich efektów tej współpracy można zaliczyć powołanie euroregionów, utworzenie na granicy dwumiast Gubin-Guben, Słubice-Frankfurt, Kostrzyn-Kietz, a także wpisanie Parku Mużakowskiego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz przyznanie certyfikatu UNESCO dla Geoparku Łuk Mużakowa, czy uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem. To także powstanie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i placówki naukowo-badawczej Collegium Polonicum w Słubicach. Traktat pozwolił rozwinąć także relacje gospodarcze, kulturalne i po prostu dobrosąsiedzkie. Przykładem dobrej współpracy jest także wspólna realizacja unijnych programów transgranicznych INTERREG: Polska (Lubuskie) – Brandenburgia i Polska (Niemcy) Saksonia.