Zarząd spółki MDI Energia S.A., przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy realizacji zadania inwestycyjnego – budowy elektrociepłowni w gminie Sulęcin. Nowa elektrociepłownia na biogaz rolniczy powstanie w miejscowości Długoszyn.

Powstanie elektrociepłownia na biogaz rolniczy w Długoszynie. Umowa na realizację zadania podpisana
Przykład elektrociepłowni na biogaz rolniczy. Zdjęcie ilustracyjne – fot. ©Regioneo.pl

Elektrociepłownia na biogaz rolniczy w Długoszynie (gm. Sulęcin) będzie miał moc 0,999 MW i powstanie w ramach projektu „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW w gminie Sulęcin”

Dłogoszyn: Powstanie elektrociepłownia na biogaz rolniczy

Umowa realizacji zadania inwestycyjnego została podpisana 23 września 2021 roku, pomiędzy Emitentem, spółką MDI Energia S.A., i PGB Energetyka 5 sp. z o.o. jako Zamawiającym oraz spółką PGB Inwestycje sp. z o.o. jako Koordynatorem. Termin realizacji Umowy wynosi 6 miesięcy. MDI Energia S.A. otrzyma z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 16 400 000 zł netto.

Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w Umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umowy w formie kar umownych. Informację o podpisaniu Umowy Emitent, spółka MDI Energia S.A., uznał za poufną ze względu na jej istotne znaczenie.