Zachodnia obwodnica Zielonej Góry może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Rząd planuje dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 większej części projektu, pod warunkiem dołożenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozostałych środków z programu regionalnego. Szacowany koszt inwestycji to 110 mln zł.

MFiPR: Zachodnia obwodnica Zielonej Góry może powstać z dofinansowaniem unijnym
fot. LUW/Portal Gov.pl

Planujemy sfinansować z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) większą część budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry pod warunkiem, że Marszałek Województwa Lubuskiego sfinansuje mniejszy odcinek tej obwodnicy w ramach programu regionalnego. Środki z FENIKS będą dodatkową pulą funduszy, komplementarną do przyznanych wcześniej województwu lubuskiemu pieniędzy na program regionalny” – zapowiedział wczoraj w Zielonej Górze wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Zobacz:   Kryzys demograficzny jako wyzwanie dla polityki spójności. Analiza na Dzień Babci i Dziadka

Konferencja ministra Budy szybko doczekała się komentarza ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który od kilku tygodni dosyć głośno artykułuje swoje pretensje związane z faktem przyznania naszemu województwu środków znacznie mniejszych niż wynikałoby to z obiektywnych przesłanek i kryteriów, jakie powinny być zastosowane, twierdząc, że Lubuskie straciło ponad 100 mln euro.

Warto zauważyć pewną zmianę podejścia i nastawienia jeśli chodzi o sposób, w jaki wymienione osoby promują realizację tego przedsięwzięcia. Przypomnę, że pierwotnie oczekiwano, że ten projekt zostanie w stu procentach sfinansowany ze środków województwa – regionalnego programu operacyjnego – nowego budżetu Unii Europejskiej. Teraz pan minister pokazał, że jest gotów i ma takie możliwości, żeby z pierwotnie planowanych 100 mln zł sfinansować z pieniędzy rządowych 63 mln zł. To jednocześnie pokazuje, jak wielkie możliwości pozostają w gestii wiceministra Budy, zwłaszcza w kontekście pewnego sporu, w którym wciąż trwamy, dotyczącego wysokości środków dla Lubuskiego na przyszłą perspektywę budżetową. – skomentowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zobacz:   Dane o bezrobociu w województwie lubuskim w 2022 roku: liczba bezrobotnych spadła

Wartym podkreślenia jest też pewnego rodzaju szantaż, jakiego użył dziś pan wiceminister Buda, który stwierdził, że jeżeli nie zgodzimy się na jego warunki, to nie podpisze umowy związanej z kolejnym okresem programowania dla Województwa Lubuskiego. To są dość niespotykane metody traktowania samorządu województwa. Wierzę, że to były emocje związane z ogłaszaniem pomysłu, który wydawał się na ten moment atrakcyjny. – czytamy w komentarzu przesłanym przez Urząd Marszałkowski.

Zachodnia obwodnica Zielonej Góry składać się będzie z dwóch odcinków oraz łączącego je ronda:

  • obwodnicy Czerwieńska i Płotów oraz wiaduktu nad linią kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • obwodnicy Przylepu
  • ronda u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 280 i projektowanej drogi
Zobacz:   Dane o bezrobociu w województwie lubuskim w 2022 roku: liczba bezrobotnych spadła

Zachodnia obwodnica Zielonej Góry usprawni komunikację. Nowa droga może stać się magnesem na inwestorów. Co ważne obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, poprawiając tym samym bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców. Z pewnością przyczyni się też do poprawy jakości powietrza w mieście – mówił w czwartek, 2 września, wiceminister Waldemar Buda.

Projektowana droga na odcinku obwodnica Czerwieńska i Płotów, będzie bezpośrednio połączona z budowanym mostem w Pomorsku, dofinansowanym w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów.