MFiPR liczy na porozumienie w sprawie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry
fot. Portal Gov.pl

Mając na celu zwiększenie szans na realizację inwestycji, wychodząc naprzeciw miastu Zielona Góra i miejscowości sąsiednich, przedstawiliśmy propozycję wsparcia budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry w większym zakresie niż dotychczas deklarowany. Inwestycja może otrzymać aż 78 milionów złotych z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Szacowany koszt całej inwestycji wynosi 110 mln zł, nasza zwiększona propozycja oznacza konieczność mniejszego zaangażowania po stronie programu regionalnego w realizację przedmiotowej inwestycji – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda po spotkaniu w miniony piątek 24 września z lubuską marszałek Elżbietą Polak.

To kolejna już propozycja dofinansowania inwestycji przedstawiona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Poprzednia propozycja, przedstawiona na początku września, wynosiła 68 milionów złotych i nie została przyjęta przez władze województwa. Minister Waldemar Buda podkreślił, że dodatkowe 10 milionów zł i zwiększenie dofinansowania ze środków FEnIKS do 78 milionów złotych nie będzie już podlegać dalszym negocjacjom. W rozmowach uczestniczył również prezydent miasta Janusz Kubicki, który potwierdził wcześniejsze deklaracje o dofinansowaniu części kosztów inwestycji w kwocie 16,5 mln zł.

Zobacz:   Przebudowa Żelaznej w Żaganiu idzie pełną parą

Po raz kolejny przedstawiłem priorytet dla realizacji tego przedsięwzięcia – mówił wiceminister i dodał, że zachodnia obwodnica Zielonej Góry usprawni komunikację. – Nowa droga może stać się magnesem dla inwestorów. Co ważne, obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, poprawiając tym samym bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców. Z pewnością przyczyni się też do poprawy jakości powietrza w mieście. Nie bez znaczenia jest również dla nas fakt, iż obwodnica ta stanowiłaby uzupełnienie innego zadania Samorządu Województwa z większościowym udziałem środków krajowych, tj. przeprawy mostowej w Pomorsku, przygotowywanego w ramach Rządowego Programu „Mosty dla Regionów”.

MFiPR liczy na porozumienie w sprawie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry

Według propozycji MFiPR, budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry ma zostać sfinansowana także z budżetu miasta oraz zarządzanego przez marszałka programu regionalnego na lata 2021-2027.

Zobacz:   Trasę Zielona Góra - Guben obsłużą autobusy. PKP PLK awaryjnie zamyka szlak Czerwieńsk-Krosno Odrz.

Nie zmieniamy zdania, rząd oczekuje partycypacji województwa w realizacji inwestycji. Wesprzemy inwestycję ze środków europejskich zarządzanych na poziomie krajowym, pod warunkiem, że Marszałek Województwa Lubuskiego sfinansuje mniejszy odcinek tej obwodnicy w ramach programu regionalnego – podkreślał wiceminister Waldemar Buda. Postulat strony rządowej, co do finansowania zachodniej obwodnicy Zielonej Góry w ramach programu regionalnego, obok jej istotnej roli dla regionu, wynika z statusu jaki miałaby mieć ta inwestycja jako przebiegająca w ciągu drogi wojewódzkiej.

Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry składa się z dwóch odcinków oraz łączącego je ronda:

  • odcinek Obwodnica m. Czerwińska i m. Płoty, budowa wiaduktu nad linią kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe
  • odcinek Obwodnica Przylepu
  • rondo u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 280 i projektowanej drogi
Zobacz:   Masowe kontrole trzeźwości na lubuskich trasach. W 2 godziny zatrzymano kilkunastu pijanych kierowców

To ogromny ukłon w kierunku realizacji inwestycji samorządowych. Z poziomu Warszawy dostrzegliśmy potrzebę i problem obwodnicy. Myślimy o rozwoju regionu i mieszkańcach. Liczymy na porozumienie z zarządem województwa – dodał wiceminister.

Decyzja w sprawie ujęcia zadania w programie regionalnym na lata 2021-2027 wobec kolejnej propozycji Ministra zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu zarządu województwa – które, zgodnie z deklaracją Pani Marszałek odbędzie się dzisiaj.