Stanowcza postawa Zarządu Województwa Lubuskiego doprowadziła do zmiany podejścia wiceministra Waldemara Budy do finansowania zachodniej obwodnicy Zielonej Góry.

Spotkanie marszałek Polak z wiceministrem Budą. Będą pieniądze dla lubuskiego?
fot. Lubuskie.pl

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński po długich zabiegach spotkali się 24 września w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z wiceministrem Waldemarem Budą. Stanowcza postawa zarządu województwa doprowadziła do zmiany podejścia wiceministra Budy w stosunku do deklaracji złożonej 5 lipca, kiedy domagał się wpisania projektu budowy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry ze 100-procentowym finansowaniem przez samorząd lubuski w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Dzisiejszego spotkania nie można nazwać przełomowym, ale w stosunku do pierwotnej postawy wiceminister przedstawił daleko idące ustępstwo, gwarantując w ramach rządowego programu Feniks dofinansowanie w wysokości 78 mln zł. – powiedziała marszałek Polak. Zarząd województwa na najbliższym posiedzeniu zapozna się ze stanowiskiem gminy Czerwieńsk, na terenie której projektowany jest przebieg spornej drogi oraz podejmie stosowne decyzje w tej sprawie.

Zobacz:   Świebodziński SECO/WARWICK otwiera biuro w Zielonej Górze

Podczas spotkania omówiono również zakres wdrażania przez region lubuski projektów złożonych do KPO m.in. centrum Onkologii w Zielonej Górze, Gorzowie, Torzymiu i Nowej Soli, zielone szpitale, telemedycyna, Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Uniwersyteckim, wodociągów i kanalizacji.

Wiceminister Buda podkreślił, że w najbliższych latach Lubuskie może się spodziewać co najmniej podobnej wielkości wsparcia finansowego funduszy europejskich w ramach KPO jak w Regionalnym Programie Operacyjnym 2021-2027. Waldemar Buda przyjął również zaproszenie do udziału w sesji sejmiku województwa lubuskiego w najbliższym czasie.