Krokodyle dzieliły swoje siedlisko już z dinozaurami. Od ponad 200 milionów lat, ci idealni łowcy zamieszkiwali naszą planetę prawie niezmiennie, do czasu pojawienia się człowieka. Aktualnie, te pożyteczne gady z problemem wizerunkowym stoją na skraju wyginięcia. Fakt ten przyczynił się do decyzji Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Gatunków i Populacji (ZGAP), aby przyznać krokodylowi tytuł Zwierzę Roku 2021. Fundusze zebrane w tegorocznej kampanii zostaną przeznaczone, przede wszystkim na wsparcie trzech projektów na rzecz ochrony krokodyla kubańskiego, syjamskiego oraz filipińskiego.

Krokodyl to zwierzę roku 2021. Jest pożyteczny ale ma problem wizerunkowy
Dyrektor Zoo Goerlitz i 1 wice-prezes ZGAP Dr Sven Hammer – fot. V. Michel

Krokodyle nie są pływającymi torebkami, odgrywają niezwykle ważną rolę w swoich ekosystemach. Czas zacząć działać, ponieważ bez wprowadzenia ostrych środków ochronnych, niektóre gatunki krokodyli wkrótce całkowicie znikną z naszej planety – mówi dr Sven Hammer, pierwszy wiceprezes ZGAP oraz dyrektor Zoo Görlitz-Zgorzelec.

Zobacz:   29. Akcja Sprzątanie świata

Do dziś ludzie coraz bardziej penetrują siedlisko krokodyli i zabijają je, ponieważ postrzegają je jako zagrożenie dla siebie oraz swoich zwierząt hodowlanych. Mięso i jaja krokodyli są zjadane, ich gruczoły piżmowe służą do produkcji perfum, a ponieważ krokodyle jedzą ryby, są również postrzegane jako konkurencja dla rybaków.

Ponadto, utrata siedlisk, na przykład w wyniku budowy tam oraz rosnące zanieczyszczenie wód dodatkowo dziesiątkują populacje krokodyli. Jednak na skraj wyginięcia doprowadziło krokodyle wciąż rosnące zapotrzebowanie przemysłu modowego na ich skórę, z której wytwarza się torebki, buty, walizki, paski i inne towary.

Dlatego wiele gatunków krokodyli uważa się za zagrożone, sześć z nich IUCN zaklasyfikowało jako zagrożone wyginięciem.

Rola krokodyli w ekosystemie

Krokodyle, podobnie jak wiele innych drapieżników, mają problem z wizerunkiem. Często są postrzegane jako zjadające ludzi potwory, dzięki czemu otrzymały rolę w jednej lub dwóch produkcjach hollywoodzkich. W rzeczywistości krokodyle podejmują się niezwykle ważnego zadania dla swojego środowiska: zjadając m.in. padlinę, oczyszczają ze zwłok zbiorniki wodne oraz przyległe obszary lądowe. Podczas polowania celują szczególnie w słabe, ranne i chore zwierzęta. Regulują także zasoby drapieżnych sumów i piranii, żywiących się rybami, które są pokarmem dla człowieka.

Zobacz:   Afrykańskie góralki zaroślowe to mali krewni słonia. 3 właśnie zamieszkały w Zoo Görlitz-Zgorzelec

Jeśli krokodyle zostaną wyeliminowane z tego obiegu, zaburzona zostanie równowaga ekologiczna. Brak tak wielkiego myśliwego spowoduje wzrost populacji drapieżnych ryb, a wiele innych organizmów specjalizujących się w szczątkach krokodyli, takich jak bakterie, glony, skorupiaki, mięczaki i owady wodne zniknie.

O kampanii Zwierzę roku

Kampania Zwierzę roku została powołana do życia w 2016 roku w celu wspierania zagrożonych gatunków, których zagrożenia nie były dotychczas przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Tytuł Zwierzę roku przyznawany jest gatunkom zwierząt, które stoją na granicy wyginięcia, nie mają żadnego, lub jedynie niewielkie lobby i często nie są brane pod uwagę przez wielkie organizacje ochrony przyrody.

Fundusze zebrane w ramach zeszłorocznej kampanii Zwierzę roku 2020, umożliwiły skuteczne wdrożenie wielu zrównoważonych środków ochronnych na rzecz ochrony gwarków.

Zobacz:   29. Akcja Sprzątanie świata

Aby odnosić możliwie największe sukcesy w nagłaśnianiu krytycznej sytuacji krokodyli oraz realizacji projektów ochrony tego gatunku, partnerzy działający na arenie ochrony gatunków łączą swoje siły. Z wiodącym w projekcie Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych na Rzecz Ochrony gatunków i Populacji (ZGAP) współpracują organizacje oraz członkowie Niemieckiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych – DTG, VdZ oraz Wspólnoty Mecenasów Zoo – GdZ.