Opieka nad czworonogiem wymaga od każdego właściciela dużej odpowiedzialności i znajomości prawa dotyczącego właściwej opieki nad pupilem. Niestety duża część interwencji dotyczy właśnie psów, które pozbawione opieki mogą stwarzać zagrożenie dla siebie, jak również dla otoczenia.

masz psa
fot. Pexels

Statystyki pokazują, że każdego roku duża część przeprowadzanych interwencji, związana jest z niewłaściwą opieką lub całkowitym jej brakiem ze strony właścicieli psów. Dotyczą one najczęściej pogryzień i zgłoszeń związanych z niewłaściwą opieką nad czworonogami ze strony ich właścicieli. Aby do takich sytuacji trzeba pamiętać o kilku podstawowych przepisach i zasadach, które każdy właściciel czworonoga powinien znać.

Zobacz:   Koszmar, 65-latek powiesił psa na drzewie. Miał znaleźć mu nowy dom

Jednym z podstawowych przepisów prawa regulujące tę kwestię jest Kodeks Wykroczeń, który mówi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. W kolejnym paragrafie przeczytać można, że kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Tyle teorii. W praktyce, aby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji takich jak: pogryzienia, czy potrącenia każdy właściciel psa powinien pamiętać o tzw. zdrowym rozsądku oraz o odpowiednim zabezpieczeniu swojego pupila, aby nie dochodziło do sytuacji, kiedy zwierzę wybiega z posesji. 

Zobacz:   Koszmar, 65-latek powiesił psa na drzewie. Miał znaleźć mu nowy dom

Warto również pamiętać i zapoznać się z aktami prawa miejscowego takim jak na przykład uchwała rady gminy, która regulują kwestie obowiązku wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu. Specjalne uregulowania dotyczą także posiadania, prowadzenia hodowli lub choćby tylko utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. W takim przypadku wymaga to zezwolenia wydanego przez wójta czy – w zależności od wielkości miasta – burmistrza lub prezydenta miasta.