Koalicja Młodych Aktywistów zaprasza wszystkich Lubuszan zainteresowanych kwestią ochrony środowiska i tworzenia grup ekologicznych na Lubuskie Forum Młodych Eko-aktywnych.

1. Lubuskie Forum Młodych Eko-aktywnych
fot. Materiały prasowe, Koalicja Młodych Aktywistów

Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarną związaną z pandemią koronawirusa, organizowane przez nas Lubuskie Eko Forum odbędzie się w formie online. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie i dyskusji, które odbędą się 30 października o godzinie 12:00 w formie transmisji live na fanpagu Eko-aktywni na Facebooku (@mlodziekoaktywni).

Podczas trwania Lubuskiego Eko Forum chcemy zintegrować, wzmocnić oraz popularyzować lubuskie ekogrupy zajmujące się szeroko pojętą ekologią. Zaprosimy Eko-aktywnych z całego województwa na jednodniowe Forum, na którym zachęcimy uczestników do integracji i stworzenia sieci Eko-aktywnych Lubuszan, wspólnego tworzenia lubuskiego nośnika informacji na temat działań Eko w naszym województwie. Poruszane będą też tematy dot. form integracji tego środowiska i inicjatyw o zasięgu całego województwa.

Zobacz:   Akcja sadzenia drzew i warsztaty z tworzenia kokedamy w Zielonej Górze

Podczas Forum zainaugurowana zostanie również Kampania Cmentarz na szóstkę, której celem jest popularyzowanie zachowań proekologicznych podczas obchodów Dnia Wszystkich Świętych.

Forum jest realizowane w ramach projektu „Lubuskie forum Młodych Eko-aktywnych” dzięki dofinansowaniu województwa Lubuskiego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.