Koalicja Młodych Aktywistów zaprasza wszystkich Lubuszan zainteresowanych kwestią ochrony środowiska i tworzenia grup ekologicznych na Lubuskie Forum Młodych Eko-aktywnych.

1. Lubuskie Forum Młodych Eko-aktywnych
fot. Materiały prasowe, Koalicja Młodych Aktywistów

Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarną związaną z pandemią koronawirusa, organizowane przez nas Lubuskie Eko Forum odbędzie się w formie online. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie i dyskusji, które odbędą się 30 października o godzinie 12:00 w formie transmisji live na fanpagu Eko-aktywni na Facebooku (@mlodziekoaktywni).

Podczas trwania Lubuskiego Eko Forum chcemy zintegrować, wzmocnić oraz popularyzować lubuskie ekogrupy zajmujące się szeroko pojętą ekologią. Zaprosimy Eko-aktywnych z całego województwa na jednodniowe Forum, na którym zachęcimy uczestników do integracji i stworzenia sieci Eko-aktywnych Lubuszan, wspólnego tworzenia lubuskiego nośnika informacji na temat działań Eko w naszym województwie. Poruszane będą też tematy dot. form integracji tego środowiska i inicjatyw o zasięgu całego województwa.

📎  Lubuski szpital tymczasowy będzie na czas ale brakuje kadry medycznej

Podczas Forum zainaugurowana zostanie również Kampania Cmentarz na szóstkę, której celem jest popularyzowanie zachowań proekologicznych podczas obchodów Dnia Wszystkich Świętych.

Forum jest realizowane w ramach projektu „Lubuskie forum Młodych Eko-aktywnych” dzięki dofinansowaniu województwa Lubuskiego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz