Radni województwa lubuskiego przyjęli budżet województwa lubuskiego na rok 2021. Za głosowało 22 radnych, przeciw było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni przyjęli budżet województwa lubuskiego na 2021
Budżet województwa lubuskiego na 2021 został przyjęty przez radnych. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Budżet województwa lubuskiego na 2021

W budżecie na rok 2021 dochody województwa zaplanowano na poziomie 534,3 mln zł – to niewielka różnica w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to wydatki zaplanowano na poziomie 547 mln zł. Dochody z podatku CIT zaplanowano na kwotę 106 mln zł, a z podatku PIT – 39 mln zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 556,5 mln zł. W przyszłorocznym budżecie wydatki majątkowe stanowić będą 28,68 proc. ogółu, a bieżące – 71,32 proc. W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 22,2 mln zł, który w całości będzie pokryty z kredytu i przeznaczony na realizację inwestycji.

Najwięcej na transport, infrastrukturę i komunikację

Najwięcej środków w 2021 budżet województwa lubuskiego przeznacza na dostępność transportową i teleinformatyczną – 55% ogółu wydatków. 73,2 mln zł przeznaczone zostanie na organizację przewozów kolejowych. 22,8 mln zł – to dopłata to przewozów autobusowych. W budżecie znalazły się także środki na realizację projektu „ODRA VELO-ODER VELO – budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”. Lwią część środków przeznaczono także na realizację Wojewódzkiego Planu Budowy i Modernizacji Dróg – to 71,5 mln zł.

Zobacz:   Pościg w Torzymiu: 18-latek po narkotykach chciał uniknąć kontroli drogowej

Rozpędu nabiorą także projekty związane z cyfryzacją: e-urząd i e-zdrowie, czyli nowe usługi dostępne da mieszkańców, szczególnie ważne w kontekście zmian, jakie przyniosła ze sobą pandemia. W przyszłym roku ruszy także budowa Parku Technologii Kosmicznych – jednej z większych lubuskich inwestycji. Dział związany z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości przyszłorocznych wydatków.

Zdrowie jednym z priorytetów

Na trzecim miejscu pod względem wydatków uplasowała się ochrona zdrowia. W tym obszarze zaplanowano kontynuację modernizacji oddziału onkologii w Zielonej Górze (2,5 mln zł) oraz utworzenie ośrodka geriatrii w Torzymiu (2 mln zł). Rozpoczęta zostanie także realizacja nowej inwestycji, czyli rozbudowy hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze (1 mln zł). Nowym zadaniem są także szczepienia przeciwko grypie dla seniorów (1 mln zł).

Zobacz:   Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku działa już 15 lat

Lubuskie kontynuować będzie także projekt dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. Będzie to już piąta edycja programu, na którą przeznaczono 0,5 mln zł Realizowany będzie także projekt profilaktyki raka jelita grubego realizowany w ramach EFS. Na ten cel zapisano 1,6 mln zł. Samorząd wspierać będzie także kształcenie lekarzy. Na funkcjonowanie kierunku lekarskiego przeznaczono 3 mln zł, a na stypendia dla przyszłych medyków i pielęgniarek 1,3 mln zł.

Budżet województwa lubuskiego dla obywateli

W przyszłorocznym budżecie nie zabrakło środków na inicjatywy obywatelskie. Kontynuowane będą wszystkie programy – budżety obywatelskie dla młodych, seniorów i obszarów wiejskich. Pojawi się także budżet inicjatyw samorządowych – 6 mln zł.

Nie zapomniano także o kulturze. Na ten cel w budżet województwa lubuskiego wpisano 32 mln zł. Kontynuowane będą wielkie inwestycje: modernizacja teatru w Zielonej Górze, zakończenie modernizacji filharmonii oraz kompleksowy remont w muzeum w Bogdańcu. Dokończona zostanie również inwestycja związana z rozbudową Regionalnego Centrum Animacji Kultury. W przyszłorocznym budżecie pojawią się także środki na dwa nowe programy związane ze sportem i turystyką. Samorząd będzie realizował także działania w obszarze polityki społecznej. Jedną z ważniejszych inwestycji będzie wsparcie remontu nowej siedziby domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży w Zielonej Górze.

Zobacz:   Remont ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu już w tym roku. "Koniec z dziurami i kałużami"

Ważnym obszarem w budżecie województwa jest także rolnictwo, środowisko i wsparcie obszarów wiejskich. W tym obszarze kontynuowane będą prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego oraz dofinansowanie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod budowę dróg dojazdowych do pól. Dodatkowe środki dla gmin przeznaczone zostaną na renowacje zbiorników wodnych. Na beneficjentów czekają też jeszcze środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lubuskie postawi także na promocję zdrowej żywności poprzez przystąpienie do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz realizację programu Kupuj lokalnie.

Kontynuowane będą także działania z zakresu współpracy zagranicznej oraz promocji i rozwoju innowacji. Podczas obrad, radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową dla Województwa do 2033 roku.