Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej kontynuują zaangażowanie w walkę z COVID-19. Jednocześnie, w 2021 roku, WOT wznowiły szkolenia przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Od ponad roku prowadzona jest operacja pk. Trwała Odporność. Wielkopolscy terytorialsi biorą również udział w operacji pk. Silne Wsparcie na granicy polsko-białoruskiej.

Wielkopolscy terytorialsi podsumowali 2021 rok - "To był pracowity czas!"
Materiały prasowe – fot. DWOT/12WBOT

Dokładnie w marcu 2020 roku, żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej włączyli się w walkę z COVID-19. Od tego momentu, terytorialsi, każdego dnia realizują wiele zadań, których celem jest pomoc lokalnej społeczności.

„Odporna Wiosona” i „Trwała Odporność”

Początkowo, operacja „Odporna Wiosna” miała za zadanie łagodzić skutki kryzysu. Cel operacji „Trwała Odporność” skupia się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” ma na celu gaszeniu ognisk koronawirusa a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa. W przypadku 12 WBOT, działania prowadzone były i są w dwóch województwach: wielkopolskim oraz lubuskim.

Zobacz:   Terytorialsi 12. WBOT uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wsparcie medyków w 2021 roku

Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z Wojskami Operacyjnymi, w ramach wsparcia Przyszpitalnych Punktów Wymazowych (PPW) wykonali blisko 220 tys. wymazów. Pomagając w Domach Pomocy Społecznej, terytorialsi wykonali 12932 testów w 13 placówkach. Wymazy prowadzono również w ramach mobilnego punktu TEST&GO Poznań, który wielkopolscy terytorialsi organizowali wraz z medykami ze szpitala im. F. Raszei. W mobilnym punkcie wykonano 34732 próbek na obecność COVID-19. Do tych zadań oddelegowano specjalnie przygotowanych żołnierzy. Wojskowi zaangażowali się także w budowę tymczasowych szpitali w Zielonej Górze oraz w Poznaniu oraz w szczepienia.

Wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Zapotrzebowanie na krew i jej składniki nigdy nie spada. Łącznie, żołnierze z wielkopolskiej brygady oddali w 2021 roku 653,15 litrów krwi i jej składników.

Wsparcie Policji

Podczas realizacji zadań wspierających Policję, w ramach operacji „Trwała Odporność”, żołnierze 12WBOT monitorowali osoby objęte kwarantanną domową oraz oceniali ich potrzeby. W ramach tych działań sprawdzono ponad 304 tys. adresów na terenie obu województw.

Zobacz:   Punkty doradczo-informacyjne dla cudzoziemców w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim

Wsparcie kombatantów, osób starszych

Wielkopolscy terytorialsi od początku pandemii docierają z pomocą do kombatantów i osób starszych. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Odra- Niemen”, ZHP i Strażą Więzienną, dostarczono 3 tys. 720 obiadów dla poznańskich kombatantów. Żołnierze telefonicznie monitorowali potrzeby 124 kombatantów i dostarczali zakupy. Opieką domową objęto 3 kombatantów Armii Krajowej. Terytorialsi służyli wsparciem również przy szczepieniach (transport i rejestracja). W czerwcu 2021 roku, 12 WBOT świętowała wraz z gen. Janem Podhorskim jego 100. urodziny.

Nowy Dowódca, szkolenia i wcielenia nowych żołnierzy

Pod koniec 2021 roku, żołnierze powitali w murach swojej brygady nowego dowódcę – płk. Zbigniewa Targońskiego.

Za nami osiem wcieleń i jubileuszowa – 20. przysięga wojskowa, która odbyła się w 151 blp w Skwierzynie. Brygada została tym samym zasilona w blisko 700 żołnierzy.

Miniony rok upłynął również pod znakiem wielu, intensywnych szkoleń. Wśród nich ćwiczenia z Wojskami Operacyjnymi jak np. BORSUK-21, udział w „SPUR RIDE” („Wyścig o ostrogi”) organizowanym przez wojska USA, które stacjonują w skwierzyńskich koszarach i mnóstwo szkoleń doskonalących umiejętności wojskowe w stałych rejonach odpowiedzialności batalionów. Wielkopolscy terytorialsi szkolili się także z działań przeciwkryzysowych podczas ćwiczeniu WARTA-21. Gospodarzem był wojewoda lubuski – Władysław Dajczak.

Zobacz:   Stracili prawa jazdy za zbyt szybką jazdę

Warto przypomnieć, że w 2021 roku swoje funkcjonowanie rozpoczął długo wyczekiwany, 122 batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie. Żołnierze udowodnili, że uwielbiają sport, bo reprezentacja 12 WBOT została wicemistrzem Wojska Polskiego w siatkówce.

Silne Wsparcie funkcjonariuszy SG na granicy polsko-białoruskiej

Wielkopolscy terytorialsi wzmacniają działania w ramach operacji „Silne Wsparcie”, której dewiza brzmi: „Lokalizuj-Izoluj, Zabezpiecz–Przekaż”. Zadania w pasie przygranicznym realizowane są całodobowo. Działania żołnierzy stanowią wsparcie dla Straży Granicznej. Na miejscu, terytorialsi realizują całodobowe patrole piesze i wodne z wykorzystaniem łodzi płaskodennych, prowadzą obserwację terenu z powietrza przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye. Obsługują maszty oświetleniowe, które poprawiają widoczność. Żołnierze wyposażeni są również w plecaki medyczne, by być gotowym do udzielenia pomocy.